Postupanje u slučaju saobraćajne nezgode

Savetujemo Vam da se u slučaju saobraćajne nezgode ponašate na sledeći način:

  • Saobraćajna nezgoda se može prijaviti najbližem organu MUP-a, a Vi, kao učesnik u nezgodi, morate sačekati na licu mesta dolazak službenog lica koje vrši uviđaj.
  • Za slučaj da ste u dilemi oko Vaše odgovornosti za izazvani udes, ili se radi o podeljenoj odgovornosti sa drugim učesnikom u saobraćajnoj nezgodi, predočite to i zvaničnim licima koja vrše uviđaj kako bi i te okolnosti bile uzete u obzir prilikom utvrđivanja odgovornosti za nastali udes, a kasnije i prilikom rešavanja prava na nadoknadu štete.
  • Razmenite podatke o imenu, prezimenu, adresi, broju telefona, registarskom broju vozila, osiguravajućem društvu, broju polise i vremenu trajanja osiguranja sa drugim učesnikom u saobraćajnoj nezgodi.
  • Ukoliko ima očevidaca obezbedite njihove podatke radi eventualnog njihovog pozivanja i davanja izjave.
  • Ako Vam je potrebna dodatna pomoć – slobodno nam se obratite:
    Auto agencija „SABLJAR NS TEAM 021“ Novi Sad, Kraljevića Marka 25 (Pored Supa u Kralja Petra I).;
    tel. 063/ 616 999, e-mail: zarko.sabljar@gmail.com

VAŽNA NAPOMENA:

Po novom Zakonu u slučaju manje nezgode, odnosno manje štete na oba vozila i u slučaju da nema povređenih, možete sami rešiti nastalu štetu bez zvanja policije popunjavanjem ,,EVROPSKOG IZVEŠTAJA ZA NEZGODU

,,.Naš savet je: Obavezno slikajte nastalu situaciju Vašim mobilnim telefonom, potom trebate što pre pomeriti oba vozila sa mesta događaja i tada pristupite popunjavanju obrazaca. Razmenite obrasce, tako da Vam ostane primerak od svog obrasca i primerak od drugog učesnika u nezgodi. Tog istog dana ili sutradan morate zajedno otići u osiguravajuću kuću kod koje je osigurano vozilo koje je ,, skrivilo ,, nezgodu i tamo će ovlašćeni procenitelj slikati oba vozila i uporediti oštećenja. Oštećeni tamo prijavljuje štetu i tako na brz i jednostavan način naplaćuje štetu bez čekanja policije…

Postupajući po gore navedenim uputstvima pomoći ćete sebi pri ostvarivanju prava na nadoknadu štete.