Od autoodgovornosti

Od 2011 sve osiguravajuće kuće imaju obavezu umreževanja podataka o osiguranicima i njihovim vozilima kao predmetima osiguranja. Do sada to nije bio slučaj i svaka osiguravajuća kompanija je radila „sama za sebe“.

Takav način rada je uskratio, obazrive vozače, prava na ostvarivanje bonusa(popusta) prilikom plaćanja premije osiguranja, a one nesmotrene je oslobodio malusa(doplatak) pri plaćanju premije osiguranja. U jednom takvom nepravednom sistemu, revnosni vozači su bivali oštećeni. Sam sistem jedinstvene baze, omogućiće evidentiranje šteta koje prouzrokuje osigurano vozilo, te će se prilikom obnavljanja osiguranja dodeljivati bonusi ili malusi.

Bonus i Malus je startovao ! Funkcioniše na sledeći način:Vozači-vlasnici koji nisu imali u po prošloj polisi osiguranja štetu za koju su bili krivi će dobiti 5 % popusta (bonus) za godinu, a oni koji su bili krivi imaće doplatak (malus) i to sledeći: ako su imali jednu štetu u protekloj godini imaće 50 % doplatu na cenu polise, sa dve štete u godini 110 % doplate i sa tri pričinjene štete u jednoj godini će morati da doplati 150 % na cenu polise……

Nećete biti u obavezi da svake godine budete verni istoj kompaniji za osiguranje, već ćete moći svaki put da slobodno birate kompaniju kojoj želite da poklonite svoje poverenje, ali ćete svakako morati da platite doplatu na cenu polise ukoliko ste imali pričinjenu štetu u protekloj godini jer svi imamo evidenciju pričinjenih šteta preko web sajta Uduženja Osiguravajućih Društava.
Bez obzira,ako se odlučite da promenite osiguravajuću kuću, kriterijum za dodeljivanje bonusa ili malusa, biće primenjen i u novoj osiguravajućoj kompaniji. To i jeste smisao samog umrežavanja, gde će se evinderita svaka naplata štete koju je „prouzrokovalo“ vozilo koje je u vašem vlasništvu. Prostije rečeno, biće otvorena neka vrsta dosijea vozača. Mi, kao agencija, radimo na tome, da stvorimo asortinam proizvoda pri kupovini AO, gde bi naši klijenti imali mogućnost izbora minimum tri osiguravajuće kuće. Vrlo je moguće da će u budućnosti osiguravajuće kompanije liberalizovati tržište sa cenama AO, što sada nije slučaj, a ne verujemo da će se tako nešto dogoditi do kraja 2011 godine.

No, u svakom slučaju ćemo klijente na vreme obavestiti o mogućem poskupljenju. Početkom 2012 g. nas očekuje i poskupljenje premije AO, pa tako za vozilo do 22 kw će biti uvećana premija oko 30 evra,a za „najskuplja“ vozila, preko 110 kw, uvećanje će ići oko 50 evra. Za ostala vozila,cena će se uvećati linearno od 30-50 evra.

NAPOMENA O UKIDANJU ZELENE KARTE: 

Najavljeno je da će od januara 2012. god. zelena karta biti ukinuta i zbog toga je pretpostavka da će baš tada poskupeti obavezno osiguranje za 30-50 evra.
Baš zbog ovih informacija, naša je topla preporuka, da svi vlasnici svojih vozila, kojima ističe važnost registracije u januaru 2012, osiguraju i registruju svoje vozilu još u decembru 2011, ali ne ranije od 30 dana do isteka registracije.Ovakvim potezom ćete uštedeti sebi novac.