Putno osiguranje

sabljar-putno-osiguranje

Preko naše agencije možete kupiti polise putnog osiguranje za slučaj bolesti ili nezgode za vreme boravka u inostranstvu:

  • Pojedinačna osiguranja za vreme boravka u inostranstvu
  • Grupna osiguranja za vreme boravka u inostranstvu
  • Porodična osiguranja sa popustom