Tehnički pregled putničkih vozila

CENOVNIK USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA
(Cene su sa uračunatim PDV-om)

Redovan tehnički pregled za motocikle 3.500,00
Redovan tehnički pregled za putnička vozila 4.800,00
Redovan tehnički pregled za teretno vozilo (lako) 4.800,00
Redovan tehnički pregled za teretna vozila (do 5 t) 6.000,00

DODATNA OPREMA

PUTNIČKA VOZILA:

– rezervni točak, prva pomoć ( SRPS Z.B2.OO1. ), trougao, uže ili poluga za vuču, reflektujući prsluk.

TERETNA VOZILA DO 3,5 t

rezervni točak, prva pomoć ( SRPS Z.B2.OO1. ), trougao, uže ili poluga za vuču, reflektujući prsluk.,aparat za gašenje požara