Tehnički pregled putničkih vozila

CENOVNIK USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA
(Cene su sa uračunatim PDV-om)

Redovan tehnički pregled za motocikle 800,00
Redovan tehnički pregled za putnička vozila 1.000,00
Redovan tehnički pregled za teretna vozila (do 5 t) 1.500,00
Tehnički pregled priključnog vozila 800,00
Vanredni tehnički pregled 1.000,00
Kontrolni tehnički pregled 1.200,00
Usluga očitavanja brojeva šasije i motora 800,00
Kontrola kočionog sistema 300,00

DODATNA OPREMA

PUTNIČKA VOZILA:

– rezervni točak, prva pomoć ( SRPS Z.B2.OO1. ), trougao, uže ili poluga za vuču, reflektujući prsluk.

TERETNA VOZILA DO 3,5 t

rezervni točak, prva pomoć ( SRPS Z.B2.OO1. ), trougao, uže ili poluga za vuču, reflektujući prsluk.,aparat za gašenje požara