Kalkulator

Sami izračunajte koliko iznosi registracija putničkih automobila na teritoriji Opštine Novi Sad
Nova nalepnica
Nova saobraćajna dozvola
Nove tablice
Tehnički pregled SA BESPLATNIM PRANJEM I USISAVANJEM
Snaga motora u KW:

Unesite snagu motora u KW 🙂 Unesite ceo broj 🙂 Unesite korektno snagu motora u KW 🙂 Unesite korektno snagu motora u KW 🙂

Zapremina motora u cm3

Unesite zapreminu motora u cm3 🙂 Unesite ceo broj 🙂 Unesite korektno zapreminu vozila u cm3 🙂 Unesite korektno zapreminu vozila u cm3 🙂

Vrsta goriva:
Godina proizvodnje:

Unesite godinu proizvodnje vozila 🙂 Unesite ceo broj 🙂 Unesite korektno godinu proizvodnje 🙂 Unesite korektno godinu proizvodnje 🙂

Nova nalepnica:
Nova saobraćajna dozvola:
Nove tablice
Tehnički pregled
Porez na upotrebu motornih vozila:
Komunalna taksa:
Polisa osiguranja:
UKUPNO:

* NAPOMENA 1: Cene su informativnog karaktera, i treba da se koriguju za BONUS-MALUS.

* NAPOMENA 3: Kalkulacija je bez uračunate poštarine ili bankarske provizije za uplate gore navedenih iznosa..

KOREKCIJE:

  • BONUS – MALUS Za svaku uzastopnu godinu za koju niste imali isplatu štete po polisi osiguranje se umanjuje za 5%, sve do max. -15% za tri uzastopne godine bez isplate štete (BONUS). Za svaku isplatu štete po polisi osiguranje se uvećava za 50%, sve do max. +150 % za tri ili više isplata u zadnjih godinu dana (MALUS).
  • Kod osiguranja TAXI vozila polisa osiguranja se povećava za 20%.
  • Kod osiguranja RENT A CAR vozila polisa osiguranja se povećava za 40%
  • Kod osiguranja putničkog automobila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine automobila imali pravo na umanjenje poreza ali samo za jedno vozilo polisa osiguranja se umanjuje za 10%.
  • Vozila na tri i četiri točka koja se registruju kao motocikli osiguravaju se kao motocikli