Na jednom mestu tehnički i registraciju vozila u veoma kratkom roku.